Erik en Dennis

sta even stil en loop met ons mee!

( Lid van team: Westland KennedyMARS )

Op vrijdag 17 september 2021 stond onze wereld even stil. Volkomen onverwacht had onze vriend Marcel besloten uit het leven te stappen. Hij was neerslachtig en hij werd professioneel begeleid voor zijn sombere en negatieve gedachten, maar dat hij met suïcidale gedachten rondliep, wist niemand. Geen mens had zien aankomen dat het zou gebeuren. Na de eerste schok, waarin we probeerden te begrijpen wat er überhaupt was gebeurd, tuimelden we de volgende fase in, die van accepteren. Op dat moment wisten we dat we niet zouden begrijpen wat er zich allemaal in zijn hoofd heeft afgespeeld. De vragen die we ons hardop stelden, zouden niet worden beantwoord. De "Waarom?-" en de "Waarom niet?-vragen", konden niet worden beantwoord, hoe graag we ook wilden.

In ons land is een stichting die zich bezighoudt met de preventie van zelfdoding. Stichting 113 Zelfmoordpreventie ( www.113.nl ) is een moderne organisatie van professionals en vrijwilligers die op een laagdrempelige manier en online hulp verleent aan iedereen die met suïcidale gedachten rondloopt of aan hun naasten. Er kan volledig anoniem een beroep gedaan worden op de deskundige hulp van 113 Zelfmoordpreventie. Dit is aanvullend op de reguliere zorg. Behalve deze professionals kunnen wij, jij, ik, ook kunnen bijdragen in de preventie van zelfdoding. Door het contact maken en het erover (leren) praten, waardoor we een veilige omgeving creëren, helpen we het taboe dat om zelfdoding heerst weg te nemen. Marcel bleek in de categorie te vallen van de meeste zelfdodingen, namelijk man en tussen de 40 en 70 jaar. Ieder jaar sterven er rond de 1900 mensen in Nederland en dat zijn er vijf per dag. Bij kinderen in de leeftijd tussen de 10 en 25 jaar is het zelfs doodsoorzaak nummer 1.

Inmiddels zijn we twee jaar verder. We denken met een warme glimlach aan onze vriend bij de oneindig veel herinneringen die we samen delen. We dachten dat we een veilige plek hadden gecreëerd met elkaar, maar de drempel om deze gedachten en gevoelens te delen was voor hem schijnbaar toch te hoog. Wellicht dat de deskundige hulp van 113 Zelfmoordpreventie Marcel had kunnen begeleiden in het bespreekbaar maken, maar helaas is het voor hem te laat. We hopen dat we met onze aandacht, suïcidaliteit een klein beetje bespreekbaarder kunnen maken. Dat steeds meer mensen die direct of indirect met zelfdoding of een poging tot te maken heeft, de weg naar www.113.nl weet te vinden.

De Stichting 113 Zelfmoordpreventie is qua budget afhankelijk van het ministerie van VWS. Door het scannen van onze QR kunt u ze een financieel steuntje in de rug geven. Met uw bijdrage doen ze fantastische onderzoeken en ontwikkelen ze zich verder op het gebied van toonaangevende behandelmethodes. Samen en met elkaar helpen we hiermee het aantal zelfdodingen en pogingen hiertoe te verminderen.

Iedereen die een donatie doet, mag met ons een stukje meewandelen op de route van de tijdens Tweede Nacht van het Westland Kennedy-MARS. Tijdens de 80 kilometerlange tocht staan we symbolisch even stil en wandelen we stap voor stap door op het levenspad.

Veel liefs en dank u wel.

30/10/2023
12:39

Ed en Esther

Bekijk alle

€ 250 opgehaald

€ 500 opgehaald

€ 1.000 opgehaald

Eerste donatie ontvangen

10 donaties ontvangen

25 donaties ontvangen

50 donaties ontvangen

Een blogbericht geplaatst

Toon meer

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Jaarlijks voorkomen wij met elkaar vele suïcides, wanneer zelfdoding beter bespreekbaar wordt.